Thổ phỉ – 47

Miêu Nhi

(hố trời)

(gà rừng)

47☆, [Cùng đi ra sau núi] cứ như vậy mà ôm ra ngoài à

Vì để không đánh rắn động cỏ, hai người vẫn chưa quang minh chính đại vào thôn, mà là âm thầm điều tra. Thời gian cơm chiều vốn nên là lúc náo nhiệt nhất, trong thôn Ngũ Ngưu lại an an tĩnh tĩnh, nhà nào cũng đóng chặt cửa phòng, nếu không có khói lượn lờ trên nóc bếp thì hầu như là thôn không người.

View original post 2 248 từ nữa